Tematyka konferencji

Dwudniowa konferencja, jaka odbędzie się 10 i 11 grudnia 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie będzie miała charakter interdyscyplinarny. W jednym miejscu spotkają się praktycy i teoretycy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz ekologii i biobudownictwa.

Zagadnienie naczelne będzie dotyczyło funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku ekologicznym. Problematyka to zostanie poszerzona o rozważania nad wpływem czystego środowiska oraz wpływu biobudownictwa na człowieka.

Obszary rozważań naukowych podczas konferencji

Obszar oligofrenopedagogiki

 • Pedagogika ekologiczna
 • Osoba niepełnosprawna w przestrzeni publicznej
 • Eko zabawa w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
 • Środowisko naturalne podstawą stymulacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Mikrointoksykacja metalami ciężkimi a niepełnosprawność
 • Zooterapia w kształtowaniu zachowań proekologicznych u niepełnosprawnych
 • Eko twórczość dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Ekobajka w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej dziecka niepełnosprawnego
 • Środowisko naturalne jako źródło inspiracji w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
 • Ekologiczne podejście do odżywiania niepełnosprawnych. Perspektywa psychologiczna

Obszar architektoniczno – biobudowniczy

 • Holistyczna architektura jako niezbędny składnik zrównoważonego rozwoju
 • Co w rurach płynie, czyli zdrowe, zrównoważone zarządzanie ściekami na terenach wiejskich
 • Zmiana paradygmatu Medycyna versus Architektura / środowisko zbudowane a zdrowie użytkowników- naukowe przesłanki w projektowaniu budynków o funkcji medycznej
 • Biocenotyczne systemy  terenów zielonych – integralny składnik dla zdrowego Środowiska Życia
 • Zrównoważone rozwiązania architektoniczne /budownictwo pasywne/ przystosowane do potrzeb wszystkich grup użytkowników – Design for All

Translate »