Konferencja naukowa

Zawartość tej podstrony ma charakter archiwalny

Międzynarodowe sympozjum, którego tematem przewodnim była ekozofia już za nami. Szesnastu wykładowców i prawie sześciuset słuchaczy, to „liczbowy efekt” konferencji. Jednak najważniejsze jest przesłanie oraz tematyka jaka została poruszona podczas tych dwóch dni. W murach Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie 10 i 11 grudnia mówiono o edukacji, rehabilitacji, wychowaniu i aktywizacji zawodowej przy wsparciu środowiska naturalnego. (zakres merytoryczny konferencji tutaj)

Tematyka pierwszego dnia była ściśle związana z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Naukowcy z cieszyńskiego wydziału Uniwersytetu Śląskiego podczas swoich prelekcji kładli nacisk na praktyczne włączenie środowiska, natury, żywiołów w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dr Sylwia Wrona skupiła się na środowisku przyrodniczym jako podstawowym elemencie stymulacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, a dr hab. Marek Rembierz w filozoficznym ujęciu mówił o niepełnosprawności i jej powiązaniu z naturą. Dr Krystyna Moczia przedstawiła wyniki badań, z których można wnioskować, iż istnieje zależność między poziomem zanieczyszczenia środowiska a wpływem na zdrowie i prawidłowy rozwój człowieka. Natomiast dr Ilona Fajfer-Kruczek mówiła o środowisku naturalnym jako źródle inspiracji w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Pierwszy dzień konferencji był również poświęcony zrównoważonemu rozwojowi w działaniach animacyjnych na przykładzie Stowarzyszenia Klanza Koło w Tychach – o tym referowała dr Iwona Wendreńska.

Co ciekawe, ważnym elementem związanym ze stymulacją wyobraźni dziecka i kształtowaniem świadomości ekologicznej są ekobajki, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pracy z osobami niepełnosprawnymi, do których gorąco zachęcała mgr Joanna Godawa. O innych elementach związanych z rozwijaniem myśli ekologicznej u dziecka niepełnosprawnego mówiła lic. Karolina Dawiec (referat przygotowany wraz z dr Barbarą Grabowską). Ostatni wykład zaprezentowany przez Jacka Arasima ze Spółdzielni Socjalnej Studio – IT (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Progress” z Żor) dotyczył wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynku pracy.

Drugi dzień konferencji poświęcony był przede wszystkim zależnościom między biobudownictwem a zdrowiem człowieka. Biobudownictwo w ostatnim czasie przechodzi renesans. Mimo że w Europie zachodniej coraz więcej powstaje budynków opartych na ekologicznych technologiach, to niestety w Polsce należy to jeszcze do rzadkości. Ekologia zaczyna wkraczać w sferę budownictwa, choć nadal jest to dla niektórych futurystyczny temat. Promujemy budownictwo, które powstaje z naturalnych, najlepiej lokalnych, jak najmniej przetworzonych materiałów. Technologie, które są używane przy tego typu inwestycjach oparte są na tradycyjnych metodach, znanych naszym przodkom, którzy wykorzystywali m.in. glinę, wapno, słomę, kamień i drewno. – mówił podczas swojego wystąpienia prof. Peter Schmid. W kontekście funkcjonowania budynków użyteczności publicznej, które mają powstać w ramach Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia niepełnosprawnych”, szczególnie istotnym elementem jest ekologiczna gospodarka wodna na obszarach wiejskich, o której mówiła dr Gabriella Pal Schmid. Podczas drugiego dnia konferencji przedstawione zostały również wyniki wstępnych badań związanych z toksycznymi substancjami zawartymi w materiałach budowlanych. Architekt Barbara Wojtkowska – Geuichert z Fundacji Królewski Szlak, sygnalizowała, że niektóre materiały wykorzystywane w obecnych czasach mogą być przyczyną współczesnych chorób cywilizacyjnych, a także sugerowała, iż biobudownictwo jest remedium na pojawiające się zagrożenia. Uzupełnieniem tych słów było wystąpienie architekta Michaela Rice’a – członka Królewskiego Instytutu Architektury z Irlandii.

Dwudniowa konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, przy wsparciu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie i Fundacji Królewski Szlak, była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Partnerzy merytoryczni konferencjiInformacje organizatora

  •  Publikacja pokonferencyjna

13.12.2012
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym informuje, iż w najbliższym czasie wydana zostanie publikacja pokonferncyjna. Książka zawierać będzie referaty i główne tezy poruszane podczas dwudniowej konferencji naukowej. Więcej informacji niebawem.


  • Program konferencji

20.11.2012
Prezentujemy plan konferencji naukowej, jaka odbędzie się 10 i 11 grudnia 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie). zobacz

(ze względów organizacyjnych może on ulec zmianie)


  •   Zgłoszenia do udziału w konferencji (nieaktualne) 
    14.11.2012/13.12.2012
    Zainteresowanych tematyką konferencji prosimy o wypełnienie i odesłanie kart zgłoszeniowych
karta zgłoszeniowa do edycji pobierz
karta zgłoszeniowa w formacie pdf

pobierz

  •  Zgłoszenia referatównabór zakończony
    26.10.2012/26.11.2012

Translate »