Darowizna

BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE 12 81130007 2001 0002 9304 0001 Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz PSONI Koło w Cieszynie wypełnij druk wpłaty lub przelewu, wpisując słowo „darowizna” w rubryce „tytułem”. Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz „Informacje o odliczeniach […]

Read more
Translate »