Partner

Koordynator Projektu „Ekozofia niepełnosprawnych” w obecnej chwili rozpoczyna rozmowy z instytucjami społecznymi oraz osobami prywatnymi w celu stworzenia Partnerstwa o charakterze non-profit. Pomysłodawcom „Ekozofii” zależy na stworzeniu silnej grupy osób, społeczników, którym szczególnie na uwadze leży przyszłość Podopiecznych PSOUU Koło w Cieszynie.

Translate »