Wizualizacje projektu

Prezentujemy wizualizację, która w ostateczności uzyskała zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku – Białej. Stowarzyszenie uzyskało pozwolenie na budowę ze strony Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

aktualizacja: 7.07.2015

                                                                                   


Informujemy, iż kopiowanie, powielanie i wykorzystanie treści musi następować zgodnie z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych.
Autorstwo: ARCHITEKTURA PASYWNA, Pyszczek i Stelmach na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie

Translate »