Eko-Inspiracja 2013

PSOUU Koło w Cieszynie zdobyło tytuł „Ekoinspiracji 2013” za projekt „Ekozofia Niepełnosprawnych” – tytuł ten przyznała Rada Plebiscytowa – w skład której wchodzili m. in. reprezentanci Mecenasów Programu „Odpowiedzialnie z Naturą” (PwC, Green Cross Poland), eksperci i przedstawiciele redakcji miesięcznika „Ekologia i Rynek” i ekorynek.com.

Stowarzyszenie zostało również uhonorowane drugim miejscem w kategorii Nagroda od Profesjonalistów w Kategorii „Partnerstwo” za organizację w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie konferencji naukowej na temat: „Ekozofia Niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji”, i wydanie książki o tym samym tytule. Organizatorem Ogólnopolskiego Plebiscytu „Ekoinspiracja 2013” jest „Ekologia i Rynek” – największy na polskim rynku magazyn biznesowy poświęcony tematyce gospodarki, ekologii i ochrony środowiska, propagujący idee zrównoważonego rozwoju. Redakcja miesięcznika ogłosiła plebiscyt „Ekoinspiracja”, którego celem jest promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu i nagłaśnianie pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. 

Gala zwieńczająca  finał pierwszej edycji Plebiscytu „Eko-Inspiracja”, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek” odbyła się na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych i zgromadziła w jednym czasie i w jednym miejscu tych, którzy jak najwięcej i jak najlepiej pragną działać na rzecz ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju. Ceremonia wręczenia nagród, poprzedziła debata ECO/CSR organizatorów i mecenasów poświęcona zrównoważonemu rozwojowi. Poprowadził ją Zbigniew Biskupski redaktor naczelny miesięcznika. Jej uczestnicy zgodnie podkreślali, że jego podstawą jest edukacja – cierpliwa, wytrwała, dotycząca dzieci, młodzieży i dorosłych, ale szczególnie menedżerów i decydentów. W debacie udział wzięli przedstawiciele mecenasów programu, firmy: PWC, Polpharma, Energy Invest Group, EnviEco oraz Pani Donata Kałużna, dyrektor operacyjny Green Cross Poland, która w imieniu organizacji wręczyła również jedną za statuetek laureatom. Statuetki „Eko-Inspiracja 2013” laureatom wręczali przedstawiciele mecenasów oraz Arkadiusz Kamiński – dyrektor biura ochrony środowiska firmy PKN Orlen, która była Partnerem Strategicznym Gali. 6 lutego 2014 roku w Sali notowań GPW w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa, podczas której Laureaci plebiscytu otrzymają statuetki „Eko-inspiracji”. W imieniu Stowarzyszenia statuetkę odebrał Mateusz Josiek – podopieczny Stowarzyszenia oraz Elżbieta Waliczek – wiceprezes zarządu cieszyńskiego koła PSOUU, dyrektor OREW. 

PSOUU Koło w Cieszynie otrzymało godło „Ekoinspiracji 2013” – tytuł mający charakter uznaniowy.

Zobacz prospekt podsumowujący Eko-Inspirację 2013 – tutaj

Translate »