O ekozofii…

Ekozofia i ekofilozofia są neologizmami stworzonymi z frazy ekologiczna filozofia. Ekozofia odnosi się nurtów filozoficznych, które charakteryzują się dominującą perspektywą ekocentryczną lub biocentyczną, takich, jak głęboka ekologia i wiele odmian ekofeminizmu. Termin ten, znaczący „ekologiczna mądrość”, ukuł Arne Næss, norweski filozof i alpinista. W Polsce ekofilozofem jest prof. Henryk Skolimowski więcej

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Goleszów, na działce, na której znajduje się tzw. Zameczek (wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-444/86) teren ten przeznaczony jest przede wszystkim na działalność w zakresie oświaty, zdrowia i pomocy społecznej. Zgodnie z tą uchwałą (nr XL332/10) architekci z Fundacji „Królewski Szlak” z Krakowa pojęli wstępne prace dla zagospodarowania terenu.

Nieco inne przeznaczenie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Goleszów (X/92/03) ma budynek pochodzący z XVIII wieku. Zgodnie z zapisami prawa lokalnego ma tam być prowadzona działalność przemysłowa bądź składowa. Zgodnie z wizją Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, docelowo w budynku tym znajdować ma się między innymi restauracja oraz pokoje gościnne.

Na czym polegały trudności podczas projektowania CKiWD „Ekozofii Niepełnosprawnych” i na czym polega innowacyjność projektu? O tym podczas prelekcji pt. „Centrum dydaktyczno-rehabilitacyjne dla osób z upośledzeniem umysłowym w Bażanowicach – prezentacja obiektu użyteczności publicznej” mówił Tomasz Pyszczek z biura architektonicznego Architektura Pasywna.

Całość wygłoszonego referatu dostępna jest poniżej


 „Ekozofia niepełnosprawnych”

bezpłatna publikacja naukowa pt. „Ekozofia Niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Niniejsza książka jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie w partnerstwie z Zakładem Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Królewski Szlak z Krakowa. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego pan Adam Matusiewicz. Sympozjum odbyło się w dniach 10 i 11 grudnia 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Międzynarodowa konferencja oraz książka została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu edukacji ekologicznej.

Pobierz wersję pdf 


 

W skład gospodarstwa wchodzi obora i zabudowania gospodarcze z poł. XIX w. i dawny dwór zwany Zamkiem,
w najstarszych partiach XVIII-wieczny, później przebudowany.

 Zameczek

zamek1W Bażanowicach istnieje tzw. Zamek, który onegdaj pełnił rolę budynku mieszkalnego kadry folwarcznej oraz urzędników Komory Cieszyńskiej. Jest to budynek murowany, czworoboczny i piętrowy, wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku, a gruntownie przebudowany w 1894 roku. Piwnice i sień posiadają sklepienia kolebkowe. Na ścianie frontowej znajduje się herb i data 1839. Dach kryty jest dachówką.
źródło 

 

Zespół folwarczny

Zabudowania dawnego majątku ziemskiego. Do końca XVIII wieku należał on do rodziny Sant-Genois, później przeszedł na własność Komory Cieszyńskiej. Ten budynek wchodził w skład dawnego majątku w Bażanowicach. Obiekt pochodzi z końca XVIII wieku. Od 1922 znajdowało się tu gospodarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie; po 1950 – Zespołu Szkół Rolniczych w Cieszynie. Wybudowano wtedy warsztaty szkolne dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa. SWGW uruchomiła w Bażanowicach eksperymentalną serowarnię. Został wybudowany na planie czworoboku. Budynek jest pokryty dwuspadowym dachem.

 

 

  

Wykorzystano fotografie z zasobów własnych PSOUU Koło w Cieszynie oraz serwisu slaskie.fotopolska.eu, googleview

Translate »