Etapy realizacji

Faza projektowa

Stowarzyszenie otrzymało decyzję wydziału architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie na pozwolenie na budowę. Zameczek z XIX wieku zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w części parceli zbliżonej do Bobrówki powstanie budynek, gdzie mają odbywać się zajęcia dla podopiecznych ośrodka. Planowane jest również wzniesienie drugiego budynku, bezpośrednio sąsiadującego z Zameczkiem. Wstępnie planowane jest tam umieszczenie rehabilitacji oraz zaadoptowanie pomieszczeń na tzw. mieszkania treningowe.

Harmonogram prac

  • nawiązywanie współpracy partnerskiej z instytucjami – w trakcie
  • rozpoczęcie przygotowań do aplikacji o środki zewnętrzne renowację istniejących zabytków architektury (klasa A – budynek folwarczny – tzw. „obora” i tzw. Zameczek”) – w trakcie

Kolejne kroki

  • rozpoczęcie przygotowań do aplikacji o środki zewnętrzne na budowę Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia Niepełnosprawnych”
  • opracowanie procedur prawnych dla realizacji projektu

PSOUU Koło w Cieszynie zastrzega sobie możliwość zmiany ramowego harmonogramu przyjętego na rok bieżący.

 

 

Translate »