Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy za Twoje wsparcie, dla nas to wielka rzecz! Każda przekazana złotówka zbliża nas do rozpoczęcia budowy Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia Niepełnosprawnych”

Translate »