Projekt „Pole lawendowe”

SKMBT_C20314120508360Powstał „Ogród ekologiczny” (dzięki wsparciu Nutricia Polska), na polu rolnym w Bażanowicach (nieopodal „Zameczku” i „Obory”) . Na powierzchni 36 arów utworzony został ekologiczny ogród sensoryczny (terapeutyczny), który jest miejscem terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Prace rolne  wykonywali podopieczni PSOUU Koło w Cieszynie, ich rodzice, pracownicy OREW (w ramach wolontariatu pracowniczego) oraz pracownicy jednej koncernu  Nutricia Polska – jednej z dwóch firm wspierających finansowo projekt.

Kapituła konkursu „Eko-Inspiracji 2014” przyznała 3. miejsce naszemu Stowarzyszeniu za zrealizowany projekt ogrodu sensorycznego w kategorii partnerstwo. Ogłoszenie tegorocznego finału konkursu miało miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 3 grudnia 2014 roku. W tym samym miesiącu PSOUU Koło w Cieszynie otrzymało grant w wysokości 10 tys. dolarów na dalszą realizację projektu ogrodu sensorycznego od PPG Polifarbu Cieszyn. To realne wsparcie finansowe posłuży do rozbudowy obecnego pola lawendowego. Pozwoli na utworzenie ogrodu sensorycznego oferującego bogatą gamę wrażeń zmysłowych, będącego miejscem nauki, terapii i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Translate »