CSR


Dla naszego Stowarzyszenia Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) tożsama jest ze słowami Andrew Carnegiego, który stwierdził „Bogactwo powinno być uważane jako święty depozyt, zarządzany przez posiadacza, do którego rąk spływa, ku najwyższemu dobru ludu”.

in EN version

Dla przejrzystości zasad działania podjęliśmy się zadania wdrożenia zasad CSR skodyfikowanej w normie ISO 26000, która jest wyznacznikiem dla organizacji społecznie odpowiedzialnej – choć za taką się uznajemy, chcemy by ów norma była potwierdzeniem naszej dotychczasowej pozycji.

W głównej mierze Stowarzyszenie zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, zatrudniamy prawie 60 pracowników, za których również odpowiadamy jako solidny i pewny pracodawca. Dbamy również o przejrzystość naszej organizacji, bowiem źródła finansowania na realizację zadań stojących przed Stowarzyszeniem pochodzą między innymi: z subwencji oświatowej, kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz urzędów gmin powiatu cieszyńskiego. Projekt „Ekozofia Niepełnosprawnych” jest natomiast wyjściem poza schematy, łamaniem dotychczasowego podejścia do budownictwa, ekologii i w przyszłości edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

W codziennym funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia i prowadzonego przez nas Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego priorytetem, prócz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi jest dbanie o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój – co stanowi podstawę do myślenia o przyszłości, nie tylko naszej ale i naszego otoczenia.

Jako Stowarzyszenie posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, jesteśmy otwarci na współpracę uwzględniającą zasady transparentności, uczciwości i partnerstwa. Jesteśmy również otwarci na realizację wielu projektów dla których słowa klucze to: wolontariat pracowniczy, zrównoważony rozwój, edukacja, rehabilitacja, ekologia, biobudownictwo, odpowiedzialność społeczna.

 

 

Dotychczasowe wsparcie okazali nam

 

PPG blue logoNutricia 102544

/wp-content/gallery/wolontariat-pracowniczy

Translate »