Maj pod znakiem tynkowania

Akt. prac budowlanych (stan na 30 maj 2019) -przygotowanie i wykonanie schodów do piwnicy, -remont klatki schodowej, -izolacja styropianem ścian fundamentowych, -montaż folii kubełkowej na ściany fundamentu, -przygotowanie wywietrzaków pod montaż wentylacji, -montaż kanałów wentylacyjnych, -montaż instalacji elektrycznej, -przygotowanie pod tynki zewnętrzne – skropienie zaprawą cementową, -wykonanie tynku zewnętrznego, -wykonanie montażu płyt  karton gipsowych w […]

Read more
Kwietniowy postęp

Akt. prac budowlanych(stan na 29 kwiecień 2019) -betonowanie ściany zewnętrznej przy schodach, -izolacja podłogi w piwnicy, -montaż instalacji wodnej, -ściany zewnętrzne, schodów do piwnicy, -przygotowanie ścian szybu windy, -instalacja c.o.- ogrzewanie podłogowe, -ułożenie warstwy styropianu pod ogrzewanie podłogowe, -wykonanie wylewki na poddaszu, -wykonanie wylewki na ogrzewaniu podłogowym, -izolacja ściany fundamentowej zewnętrznej, -przygotowanie ściany fundamentowej w […]

Read more
Marcowa relacja z budowy

Akt. prac budowlanych (stan na 29 marzec 2019) -okładziny ścian zewnętrznych na poddaszu, -zbrojenie ściany oporowej schodów zewnętrznych, -montaż stelaży pod muszlę w.c. , -trwające roboty murarskie ścianka wyrównująca z pustaków na poddaszu, -przygotowanie szybu windy, -przygotowanie podłoża podłogi pod izolacje, -montaż okien dachowych na poddaszu, -zbrojenie wieńcy przy stropie na poddaszu oraz ich zabetonowanie, […]

Read more
Postęp prac z budowy- luty

Montaż okien na parterze, montaż okien na klatce schodowej, demontaż schodów zewnętrznych-wejście do piwnicy, studnia betonowa na kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z cegły pod ściankę okładzinowa ścian zewnętrznych budynku, montaż ścianki okładzinowej przy ścianach zewnętrznych, wykonanie ścianki działowej z cegły na parterze, montaż okien I piętro, wykop pod rurociąg wodociągowy na przyłączu wody, wykonanie drenażu […]

Read more
Styczniowa relacja z budowy

Akt. prac budowlanych(stan na 10 styczeń 2019) -montaż krokwi nad stropem pulpitowym części niskiej budynku, -podmurówka ścian nośnych pod strop II piętra, -wyrównanie terenu za budynkiem dla montażu odwiertów pomp ciepła, -wykonanie sześciu odwiertów pod pompy ciepła, -podbitka z desek pod ułożenie blachy na stropie, -wykonanie stropu II piętra-wylewka na pustakach, -przykrycie desek na stropie […]

Read more
Kolejne postępy z budowy

Akt. prac budowlanych( stan na grudzień 2018) -montaż stropu I pietra z belek i pustaków, -wykonanie wylewki betonowej na I piętrze, -wykonanie ścian wewnętrznych z cegły na parterze , -montaż kanalizacji deszczowej – wykopy i studnia betonowa, -zasypane wykopy na trasie kanalizacyjnej, -wykonanie stropu – montaż belek stropowych nad parterem części niskiej, -wykonanie wylewki betonowej […]

Read more
Pierwsza relacja z postępów z budowy naszego ośrodka.

Obecnie wykonane prace budowlane: -korytowanie i zasypka tłuczniem pod drogę technologiczną dojazdową przy budynku, -zabezpieczenie fundamentów zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia ścianką betonową zbrojną ścianką stalową, -wykonanie fundamentów w części niskiej budynku na parterze pod ściany działowe, -podbudowa pod ściany nośne wewnątrz budynku części niskiej, -skucie tynku na ścianach zewnętrznych -skucie tynków na ścianach wewnętrznych i […]

Read more
Skrótowo o tym, jak idzie realizacja projektu – mniej oficjalnie
realizacja projektu ekozofia

 30.07.2018 Głęboko wierzyliśmy, że kiedyś nadejdzie ten dzień, w którym nasze plany, marzenia będą miały szansę się urzeczywistnić – marzenia o wybudowaniu nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości. Moment ten w końcu nastał dzięki zaangażowaniu i wsparciu pani Sylwii Cieślar – Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa […]

Read more
Dokument sprzed lat…

We wtorek (19.02.13) wraz z architektami i konserwatorami zabytków udaliśmy się na wizję lokalną do „obory” i „zameczku”. Przy okazji znalezione zostały dokumenty z 1983 roku – w tym projekt statutu przyjętego później przez Gminną Radę Narodową w Goleszowie. Jak zima się skończy, trzeba będzie zorganizować wyprawę historyczną.

Read more
Darowizna

BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE 12 81130007 2001 0002 9304 0001 Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz PSONI Koło w Cieszynie wypełnij druk wpłaty lub przelewu, wpisując słowo „darowizna” w rubryce „tytułem”. Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz „Informacje o odliczeniach […]

Read more
Translate »