Kolejne postępy z budowy

Akt. prac budowlanych( stan na grudzień 2018) -montaż stropu I pietra z belek i pustaków, -wykonanie wylewki betonowej na I piętrze, -wykonanie ścian wewnętrznych z cegły na parterze , -montaż kanalizacji deszczowej – wykopy i studnia betonowa, -zasypane wykopy na trasie kanalizacyjnej, -wykonanie stropu – montaż belek stropowych nad parterem części niskiej, -wykonanie wylewki betonowej […]

Read more
Pierwsza relacja z postępów z budowy naszego ośrodka.

Obecnie wykonane prace budowlane: -korytowanie i zasypka tłuczniem pod drogę technologiczną dojazdową przy budynku, -zabezpieczenie fundamentów zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia ścianką betonową zbrojną ścianką stalową, -wykonanie fundamentów w części niskiej budynku na parterze pod ściany działowe, -podbudowa pod ściany nośne wewnątrz budynku części niskiej, -skucie tynku na ścianach zewnętrznych -skucie tynków na ścianach wewnętrznych i […]

Read more
Skrótowo o tym, jak idzie realizacja projektu – mniej oficjalnie
realizacja projektu ekozofia

 30.07.2018 Głęboko wierzyliśmy, że kiedyś nadejdzie ten dzień, w którym nasze plany, marzenia będą miały szansę się urzeczywistnić – marzenia o wybudowaniu nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości. Moment ten w końcu nastał dzięki zaangażowaniu i wsparciu pani Sylwii Cieślar – Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa […]

Read more
Dokument sprzed lat…

We wtorek (19.02.13) wraz z architektami i konserwatorami zabytków udaliśmy się na wizję lokalną do „obory” i „zameczku”. Przy okazji znalezione zostały dokumenty z 1983 roku – w tym projekt statutu przyjętego później przez Gminną Radę Narodową w Goleszowie. Jak zima się skończy, trzeba będzie zorganizować wyprawę historyczną.

Read more
Darowizna

BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE 12 81130007 2001 0002 9304 0001 Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz PSONI Koło w Cieszynie wypełnij druk wpłaty lub przelewu, wpisując słowo „darowizna” w rubryce „tytułem”. Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz „Informacje o odliczeniach […]

Read more
Partner

Koordynator Projektu „Ekozofia niepełnosprawnych” w obecnej chwili rozpoczyna rozmowy z instytucjami społecznymi oraz osobami prywatnymi w celu stworzenia Partnerstwa o charakterze non-profit. Pomysłodawcom „Ekozofii” zależy na stworzeniu silnej grupy osób, społeczników, którym szczególnie na uwadze leży przyszłość Podopiecznych PSOUU Koło w Cieszynie.

Read more
To nie takie trudne!

Poleć Urzędowi Skarbowemu przekazanie dla naszej Organizacji Pożytku Publicznego 1% podatku wykazanego w deklaracji podatkowej PIT wpisując w rubryce „H – 124, 125”. Dane: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie KRS 0000070261. Całość uzyskanych środków przekazujemy na poczet budowy Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń „Ekozofia niepełnosprawnych”  

Read more
Ekozofia naukowo?

Ekozofia i ekofilozofia są neologizmami stworzonymi z frazy ekologiczna filozofia. Ekozofia odnosi się nurtów filozoficznych, które charakteryzują się dominującą perspektywą ekocentryczną lub biocentyczną, takich, jak głęboka ekologia i wiele odmian ekofeminizmu. Termin ten, znaczący „ekologiczna mądrość”, ukuł Arne Næss, norweski filozof i alpinista. W Polsce ekofilozofem jest prof. Henryk Skolimowski

Read more
Przedstawiamy krótko projekt Ekozofia Niepełnosprawnych

Nasz projekt jest pierwszym w Polsce, który proponuje kompleksowe rozwiązania edukacji, rehabilitacji, włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Pokazuje, że osoby te nie muszą być tylko biorcami (mamy na myśli pomoc społeczną i środki z budżetu państwa), ale potrafią być aktywni, wiele dać od siebie, zarabiać na życie. Ważnym elementem naszego projektu jest powiązanie […]

Read more
Translate »